Ogród - mastergarden

Kompleksowe aranżacje ogrodów

estetyka i funkcjonalność

Jest to pytanie, które nurtuje niemal każdego właściciela przyszłego ogrodu. Precyzyjna odpowiedź na nie jest możliwa dopiero po spotkaniu, które pozwoli dokładnie określić zarówno oczekiwania, ale także możliwości inwestora.

Ogród

Projekt i założenie ogrodu - ile to kosztuje?

Rozpiętość w kosztorysie może być naprawdę duża. W największym stopniu końcowa cena będzie zależeć od powierzchni terenu do zagospodarowania oraz od zakresu wykonywanych prac, ale także od jakości i standardu usług wykonawcy, od wielkości sadzonego materiału roślinnego, itd. Szczegółowa oferta jest wypadkową wielu czynników, które projektant ogrodu musi uwzględnić. Po pierwsze po to, aby przygotowana przez niego koncepcja aranżacji spodobała się właścicielowi ogrodu, a po drugie – aby kosztorys był możliwie najbardziej precyzyjny. Tylko takie podejście pozwoli uniknąć niepotrzebnych rozczarowań i zagwarantuje dobrą atmosferę współpracy.

Można natomiast wskazać ogólnie jakie usługi i materiały (z przykładami cen) mogą składać się na całość inwestycji w przypadku kompleksowego zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania

Decydując się na profesjonalną usługę w tym zakresie inwestor zyskuje gwarancję, że powierzchnia ogrodu zostanie zagospodarowana optymalnie, jeżeli chodzi o funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe, użytkowe, a jednocześnie zachowane zostaną możliwie najciekawsze walory estetyczne. Każdorazowo projektant uwzględnia uwagi właściciela i wszystkich użytkowników ogrodu, ich gusta w zakresie doboru roślin, inne przyzwyczajenia i preferencje. Na tej podstawie powstaje wstępny projekt koncepcyjny, który w dalszym etapie podlega zmianom i korektom. Po uzyskaniu ostatecznej akceptacji powstaje szczegółowy plan aranżacyjny zawierający m.in. rozmieszczenie i rodzaj ciągów komunikacyjnych, dokładny podział linii oddzielających części trawiaste od nasadzeń, szczegółową specyfikację kompozycji roślinnych, rozmieszczenie elementów małej architektury, itp. Pierwsza wizyta oraz wstępna kalkulacja kosztów są bezpłatne i całkowicie niezobowiązujące. Dopiero po zapoznaniu się z szacunkowymi kosztami inwestycji inwestor podejmuje decyzję o ewentualnym zakresie i warunkach dalszej współpracy. Szczegółowy projekt przygotowany w dalszym etapie może kosztować od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Oczywiście górne stawki stosowane są w przypadku największych ogrodów o powierzchni paru tysięcy metrów kwadratowych realizowanych kompleksowo i od podstaw. Ponadto w tej cenie może zawierać się także techniczny projekt wykonawczy instalacji automatycznego systemu nawadniającego. W przypadku mniejszych ogrodów koszt projektu najczęściej nie przekracza 1 000 zł.

Ukształtowanie terenu, prace ziemne

Prace ziemne związane z niwelacją i ukształtowaniem terenu mogą stanowić istotną część kosztów całkowitych. Taka sytuacja ma miejsce szczególnie wtedy, gdy działka jest rozległa, a różnice w poziomie terenu znaczne. Koszt może się dodatkowo zwiększyć jeżeli podłoże jest gliniaste (a tym samym zatrzymuje wodę) i wymaga np. częściowo wymiany. Błąd zaniechania na tym etapie może się niestety srogo zemścić w późniejszym okresie – wówczas koszty takiej operacji będą z pewnością dużo większe. Godzina pracy tzw. sprzętu ciężkiego kształtuje się w granicach od 100 zł (koparko – ładowarka) do 200 zł (spychacz). Sprzęt ciężki będzie także konieczny, jeżeli na działce zaplanowane zostało zaplanowane oczko wodne. Choć usługa wykonywana przy pomocy maszyny może wydawać się wysoka, to należy mieć świadomość, że wielu cięższych prac człowiek nie jest w stanie wykonać samodzielnie, a nawet jeśli tak jest, to z pewnością w okresie znacznie dłuższym, co w konsekwencji i tak przekłada się na wyższy koszt całkowity. Pocieszające jest również to, że użycie dużych maszyn budowlanych nie dotyczy każdego ogrodu i często obywa się bez niego. Koszt ręcznego rozrzucenia 1m3 ziemi to około 50–60 zł. Żyzna ziemia kosztuje w granicach 45-50 zł/1m3, piasek jest mniej więcej o połowę tańszy. Ziemię gorszej jakości pochodzącą z wykopów można zdobyć często za cenę transportu – może ona w przypadku naprawdę dużych braków stanowić tzw. wypełniacz przed warstwą właściwego podłoża.

Drenaż (odwodnienie, melioracja)

Jeżeli warunki gruntowo – wodne są niekorzystne, to poza ewentualną wymianą podłoża problem ten można także rozwiązać odprowadzając nadmiar wody. System odwadniający składa się z sieci perforowanych rur ułożonych w rowach w warstwie żwiru i piasku. W zależności od możliwości odprowadzenia wody zebranej przez drenaż może okazać się niezbędne wybudowanie tzw. studzienek chłonnych. Podstawowe materiały, które składają się na cały system to: rura drenarska (ok. 5 zł/mb – w zależności od średnicy), geowłóknina (ok. 4-5 zł/m2), żwir (ok. 140 zł/m3 = 1,7t), kręgi betonowe studzienki (100–250 zł/szt).

Ciągi komunikacyjne, podjazdy

Nawierzchnie utwardzone stanowią ważny element zagospodarowania ogrodu. Oczywiście ich obecność zależy najczęściej od powierzchni terenu – w mniejszych ogrodach ruch odbywa się swobodnie po odpowiednio dobranej i pielęgnowanej trawie, ewentualnie mogą temu służyć ścieżki z tańszego materiału, np. ze żwiru. Jeżeli właściciel zdecyduje się na wytyczenie utwardzonych ciągów komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi punktami czy częściami ogrodu, to do określenia pozostaje materiał, z jakiego zostaną one wykonane. Najczęstszy wybór ma miejsce pomiędzy kostką betonową (często imitującą kamień naturalny), a prawdziwym kamieniem (granit, piaskowiec). Kamień uchodzi za materiał bardziej ekskluzywny, ale jest oczywiście droższy i nie każdy się na niego decyduje. Szczególnie gdy w grę wchodzą duże powierzchnie. Tak czy inaczej, na cenę powierzchni utwardzonej składają się następujące koszty: kostka lub kamień, podbudowa z piasku, żwiru oraz robocizna, której wysokość jest wprost proporcjonalna do użytego materiału.

System automatycznego nawadniania

System nawadniający stanowi obecnie coraz częstszy element wyposażenia ogrodu. Zapewnia on właścicielowi przede wszystkim dwie rzeczy: po pierwsze daje pewność, że niezależnie od warunków pogodowych czy obecności domowników w domu, trawnik i rośliny otrzymają niezbędną im dawkę życiodajnej wody, a po drugie – pozwoli na racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi. Ten drugi fakt ma znaczenie zarówno w wymiarze finansowym i co jest obecnie szczególnie na czasie – ekologicznym. Zastosowanie systemu nawadniającego jest więc uzasadnione z kilku powodów. Najkrócej mówiąc jest to inwestycja, która się po prostu zwróci, a dodatkowo ogród z pewnością zyska na wyglądzie. Należy pamiętać, że odpowiednie nawodnienie trawnika stanowi jeden z kilku podstawowych warunków jego dobrej kondycji (pozostałe to regularne koszenie, nawożenie i dwa razy w roku wertykulacja). Ułożenie instalacji nawadniającej najlepiej zaplanować jeszcze przed posadzeniem roślin i założeniem trawnika – później także będzie taka możliwość, ale będzie to więcej kosztowało. Dobór odpowiedniego sterownika, ilość i rodzaj zraszaczy, linii kroplujących, wreszcie zaplanowanie rozprowadzenia instalacji i umieszczenia skrzynek z elektrozaworami – to wszystko jest przedmiotem projektu. Na jego podstawie przygotowywana jest szczegółowa wycena materiałów i usługi. Dla zupełnie ogólnej orientacji można przyjąć, że koszt instalacji nawadniającej (materiał + robocizna) na działkę do 1 000 m2 oscyluje w przedziale 8 000 – 10 000 zł.

Rośliny

Ten element ogrodu może być chyba najbardziej zróżnicowany jeżeli chodzi o koszt. Wynika to z faktu, że dobór roślin w ogrodzie może być jedynie ograniczony zasobnością portfela inwestora i fantazją projektanta. Jednym z podstawowych obowiązków projektanta jest zebranie w czasie wywiadu takich informacji, które pozwolą na optymalny dobór materiału roślinnego. Decydujący będzie wybór odmian (są odmiany bardziej dostępne i popularne, a tym samym tańsze, są także odmiany tzw. kolekcjonerskie) oraz wielkości sadzonych egzemplarzy (niektóre rośliny wyższe o kilkanaście – kilkadziesiąt centymetrów potrafią być kilkukrotnie droższe od ich niższych odpowiedników). Pod uwagę branych jest także wiele innych czynników takich jak np. preferencje dotyczące krzewów i drzew (iglaste lub liściaste), kolorystyki roślin (jedni preferują różnorodność w tym zakresie, inni są tradycjonalistami), warunki glebowe, nasłonecznienie, odporność na wiatr, podatność na przemarzanie, obecność dzieci (niektóre rośliny są trujące w całości lub w części), itd. Jak widać jest mnóstwo aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu projektu kompozycji roślinnych. Do ceny roślin dochodzi oczywiści koszt ich posadzenia. Z tym związane jest przygotowanie podłoża (odpowiednie PH), odchwaszczenie gruntu, a często również zabezpieczenie geowłókniną, która ograniczy ich wzrost w przyszłości. Naszą firmę wyróżnia fakt, że nasi klienci mają możliwość zapoznania się „na żywo” z oferowanymi roślinami. Podyktowane jest to faktem, że nawet najlepsza wizualizacja nie odda w 100% stanu faktycznego. Klient przed dostawą widzi rośliny, zna ich cenę i ma ostateczny wpływ na ich wybór, co pozwala uniknąć ewentualnego rozczarowania.

Trawnik

Podstawową sprawą jaką należy ustalić w tym przypadku jest udział procentowy, jaki w całości ogrodu będzie stanowić część trawiasta. Z tym zadaniem poradzi sobie projektant przygotowując projekt zagospodarowania. Druga ważna kwestia to czas, w jakim użytkownik ogrodu chce z niego zacząć w pełni korzystać. Jeżeli chcemy uzyskać efekt gotowego ogrodu niemal natychmiast po wyjściu firmy ogrodniczej, to należałoby się zdecydować na gotowy trawnik z rolki (z gruntu lub z folii). Za szybszy efekt przyjdzie zapłacić wyższą cenę, ale należy też brać pod uwagę mniejsze koszty pielęgnacyjne takiego trawnika w początkowy okresie – odchwaszczanie jest na pewno w tym przypadku mniej czasochłonne. Trawnik z siewu jest tańszy, ale podłoże należy przygotować w ten sam sposób: spulchnić ziemię glebogryzarką, kilkukrotnie zwałować i przegrabić ziemię aż do uzyskania gładkiej powierzchni, zastosować warstwę lekkiej ziemi organicznej o odpowiednim PH oraz użyźnić ją odpowiednimi nawozami. Dla przykładu, trawnik z rolki wraz z ułożeniem to koszt ok. 25-30 zł/m2, trawnik z siewu kosztuje ok. 8–10 zł/m2.

Oczko wodne

Zbiorniki wodne w ogrodach to te elementy, które z pewnością spotyka się rzadziej ze względu na koszt ich budowy oraz utrzymania. Dużym ograniczeniem jest także powierzchnia – decydują się na nie najczęściej właściciele dużych ogrodów. Wydatek związany z budową oczka wodnego zależy od jego wielkości, materiału użytego do uszczelnienia (folia, tworzywo, sztuczne, beton, betonit) oraz ceny piasku, żwirów i kamieni do wykończenia dna i brzegu. Dochodzą jeszcze koszty prac ziemnych, a także urządzeń do utrzymania wody w czystości (pompy, filtry). Cena za m2 zbiornika wodnego zaczyna się od 500 zł wzwyż.

Architektura ogrodowa, oświetlenie

Są to dwa różne rodzajowo elementy związane z budową ogrodu , ale łączy je jedno – są to elementy stanowiące dodatek do całości. O ile rozmieszczenie punktów świetlnych może swobodnie zaplanować projektant ogrodu, o tyle instalację elektryczną 230V powinien położyć wykonawca ze stosownymi uprawnieniami. Jeżeli oświetlenie zaprojektowane jest na napięcie 12V, to prace instalacyjne bez problemu może wykonać także firma zajmująca się realizacją ogrodu. Architektura ogrodowa to temat bardziej złożony. Może to być np. skalniak, murek oporowy z piaskowca, schody z kamienia, rzeźba, zegar słoneczny, mostek, altana, itd. - możliwości jest mnóstwo. Dobór tych właściwych to znowu zadanie dla osoby odpowiedzialnej za koncepcję zagospodarowania. Umiejętnie dobrane i wyeksponowane potrafią podkreślić charakter ogrodu, nadać mu swego rodzaju niepowtarzalność - przykładem może być wykorzystanie oryginalnej kotwicy umiejscowionej w kole wypełnionym płożącymi roślinami (ogród należący do byłego rybaka). Niewątpliwego uroku dodaje także wykorzystanie w ogrodzie kamienia naturalnego. Koszt małej architektury jest bardzo zróżnicowany i zależy od wykorzystanego materiału oraz od tego, czy dana konstrukcja jest elementem masowej produkcji czy robiona jest na indywidualne zamówienie.

Ostatnia realizacja

Kompleksowe zagospodarowanie trerenu zieleni na II etapie osiedla “Shiraz Park” w Gdyni.
- Powierzchnia zagospodarowania: 8 500 m2.
- Ilość nasadzonych roślin: ponad 17 000 szt.

więcej

Witamy na stronie Master Garden!

Przedmiotem naszej działalności jest projektowanie, zakładanie i pielęgnacja ogrodów oraz innych terenów zieleni. Staramy się, aby ogród przez nas zaprojektowany był najkrócej mówiąc ogrodem dobrze urządzonym - funkcjonalnym, ale przede wszystkim umożliwiającym wypoczynek i oderwanie się od codziennych problemów.

Dążymy do tego, aby każdy ogród naszego autorstwa był piękny, miał indywidualny charakter, a także był dopasowany do potrzeb i możliwości właściciela. Wiemy, że oczekiwania są różne i takie są nasze ogrody.

więcej